Klantenservice


Garantie & Retouren

Er kunnen meerdere redenen zijn dat u een product of uw gehele bestelling wenst te retourneren. Voor iedere reden geldt een aparte retourprocedure. Om er voor te zorgen dat uw retourzending zo goed en vlot mogelijk afgehandeld kan worden, nemen wij contact met u opnemen om u stap voor stap door het proces te begeleiden.14 dagen bedenktermijn, na ontvangst van je product. Krijg je je geld terug? Dan storten we dit binnen 3 werkdagen op je rekening. Is je product beschadigd? Binnen de 7 dagen heb je zo een nieuwe in huis.

Meer informatie
Indien er toch nog iets niet duidelijk is of u heeft vragen over onderstaande voorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze afdeling aftersales onder telefoonnummer +32 (0)496 72 70 68 of via info@trofee.be

Gratis retourneren
Indien u producten wilt retourneren die gezamenlijk minder dan 30 kg wegen, dan kunt u deze gratis retourneren via een Bpost postkantoor of Postpunt. (http://www.bpost2.be/locations/zip_bus/nl/index.php.) Daar kunt u een medewerker aanspreken die u zal assisteren met het verwerken van de retourzending. Geef in ieder geval goed aan dat het een retour voor GraviMat Trofee.be betreft, om in aanmerking te komen voor het gratis retourneren. De baliemedewerk(st)er zal dan voor een retourlabel zorgen en daarbij zorg dragen voor de verzending van uw pakket. Als bewijs van afgifte krijgt u een bon, voorzien van het track & trace nummer van de retourzending. Bewaar deze goed, totdat u van ons een ontvangstbevestiging gekregen heeft en zeker weet dat het pakket goed bij ons aangekomen is. 

Indien u producten wilt retourneren die gezamenlijk meer dan 30 kg wegen, neem dan contact op met onze helpdesk. Wij zullen dan in overleg een afhaalopdracht inplannen. De producten die u wilt retourneren worden dan bij u thuis (of op een andere locatie) opgehaald door een koerier.


Veiligheid & Privacy

GRAVIMAT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via mail: info@trofee.be 

Verwerkingsdoeleinden
GRAVIMAT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). GRAVIMAT verzamelt en bewaart enkel persoonlijke informatie over u wanneer u met ons per mail of geschreven bericht communiceert. Wij gebruiken die informatie om zaken met u af te handelen of gevraagde diensten af te leveren. 

Hoe wij uw informatie beschermen
GRAVIMAT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verodening Gegevensbescherming. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Bewaarperiode
GRAVIMAT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoons-gegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoons-gegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@trofee.be 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).